BUKAS PALAD MAGPASALAMAT SA KANYA LYRICSRefrain
Umawit nang sama-sama
Magpasalamat tayo sa kanya
Sumayaw, humiyaw, magbunyi
Sa pagmamahal ng dakilang manlilikha

Sa pag-ibig, sa pag-asa, sa biyaya at ligaya
Magpasalamat sa kanya
Sa mabuti n'yang balita (refrain)

Sa saganang pang-unawa
Sa masusing pagkalinga
Magpasalamat sa kanya
Sa handog n'yang kaligtasan (refrain)

Sa dalanging, kaayusan
Sa mithiing kapayapaan
Magpasalamat sa kanya
Sa pangakong katarungan

Refrain
Umawit nang sama-sama
Magpasalamat tayo sa kanya
Sumayaw, humiyaw, magbunyi
Sa pagmamahal ng dakilang manlilikha

Sumayaw, humiyaw, magbunyi
Sa pagmamahal ng dakilang manlilikha
lyrics85.com