รอดอกงิ้วบาน แจ๊ค ธนพล LYRICS

เพลง รอดอกงิ้วบาน

ศิลปิน แจ๊ค ธนพล

รอดอกงิ้วบาน
แจ๊ค ธนพล

มันเมียใคร กันละหนอ
ละออ เอี่ยม สะอาด.
พิไล พิลาศ สะอาดตา
น่องขา ดูขาว.
เมื่อไรได้มอง เนื้อเย็น
เมื่อนั้นต้องเห็น
ต้นงิ้ว หนามยาว
ได้ แต่มองความขาว
เจ้าขวัญตา
แต่ไม่กล้า จะมองนาน.
มันเมียใคร กันละว้า
แฉลบมา ให้มอง บ่อยๆ.
อุ๊บ๊ะ งาม อร่อย หน้าจุ๋มจิ๋ม
เปิดยิ้ม รอยหวาน.
แม่เอยแม่ดอก งิ้วทอง
พี่ขอแค่มอง เท่านั้น นงคราญ
รอ ให้ดอกงิ้วบาน หล่น ลานดิน
จะได้ไม่ปีน ต้นงิ้ว
.มันเมียใคร กันละว้า
(ดนตรี)
มันเมียใคร กันละว้า
แฉลบมา ให้มอง บ่อยๆ.
อุ๊บ๊ะ งาม อร่อย หน้าจุ๋มจิ๋ม
เปิดยิ้ม รอยหวาน.
แม่เอยแม่ดอก งิ้วทอง
พี่ขอแค่มอง เท่านั้น นงคราญ
รอ ให้ดอกงิ้วบาน หล่น ลานดิน
จะได้ไม่ปีน ต้นงิ้ว
.มันเมียใคร กันละว้า
.มันเมียใคร กันละว้า
.มันเมียใคร กันละว้า
lyrics85.com