NONOSINA TE TAMA MAOHI LYRICS

te ´oto ´oto nei
te manu o te ra´i
pepehe no ´oe
e te tama o fenua
ua riro ho´i ´oe
maite ho´e feti´a
no te ra´i e turamarama
to´u orara´a
´o ´oe ta´u mihira´a
ta´u ferurira´a
i te mau mahana ato´a
´o ´oe te niu o te orara´a
te papa e vai nei
i roto i to´u nei mafatu
´arue te´oa´oa
ia´oe e te tama
te tama ma´ohi
lyrics85.com