TRIVS ME´BROGRENS ÖJA (VI HAR VA'D I ÖJA) LYRICS

Vi har vatt i Öja
Vi har vatt i Öja
Vi har vatt i Herresta Gästgivaregår
Ja, där fick vi snusa
Ja där fick vi brusa
Ja där fick vi kika på drängarnas hår
Men hon fick ente ligga hos drängen
Hon fick bara sidda po sängen
Hon fick ente kagor te kaffet
Hon fick bara socker o vann.

Ja har vatt i Öja
Ja har vatt i Öja
Ja har vatt i Herresta Gästgivaregår
Ja, där fick ja snusa
Ja där fick ja brusa
Ja där fick vi ligga på tösernas lår
Men ja fick ente ligga hos pian
Ja fick bara sidda ve sian
Ja fick ente kagor te kaffet
Ja fick bara socker o vann.
lyrics85.com