รักเธอกว่าใคร รักชาติ ศิริชัย LYRICS

ชะนำมุ่น-บองบาน-จูบเนียงโอน-มะนอง
(ปีก่อน-พี่ได้-จูบน้องสาว-1 ครั้ง)

เจริญแค-กันลอง-บองบาน-จูบแต่-ไซรเปรา
(หลายเดือน-พอควร-พี่ได้-แปลไม่ออก-แปลไม่ออก)

ตึกเพนกโซรกา-รำพึง-อยนา-โตเลา
(น้ำตานองหน้าโศกเศร้า-รำพึง-อะไรหนา-แปลไม่ออก)

บองจำมือเพลา-บัดโต-รโดดเปียก-กันยา
(พี่คอยดูทาง-หายไป-แปลไม่ออก-เดือนกันยา)

คืนหนึ่ง ... ม่วงบานตระกานย้อยกิ่ง
คิดถึงจริงๆอยากอิงหนุนตักคนงาม
คำรัก ... รักพี่ ไม่มีไกลจากความจำ
ไฉนใยเธอไม่จำ ลืมคำที่บอกรักกัน

ยวบเอย-ยวบยวน-บองซวน-มือแต่เพลาไซร
(ยวบเอ๋ย-ยวบยวน-พี่ครวญ-มองหาทางที่นางจะมา)

กนองกำปรีเรียไตร-บองแสนอาลัยเสน่หา
(ในป่าในหนองปลาในน้ำ-พี่แสนอาลัยเหน่หา)

ยวบเอย-ยวบบัด-สงัด-ส่องตา
(ยวบเอ๋ย-ยวบหาย-เงียบ-แปลไม่ออก)

ออยขยอน-รำปึงนอนา-เปรียบจันทรา-เวียดชงาย
(ให้ลม-รำพึงหนอนา-เปรียบจันทรา-มันไกล)

เดือนดับ ... ลับลงพี่คงคอยเก้อ
คอยหาเพียงเธอ อยากเจอล้นเอ่อดวงใจ
จะร้ายก็ชั่ง ไม่ชังแม้นสิ่งเดนใคร
พี่รัก ... รักเธอกว่าใคร ต้องตายถ้าไม่มีเธอ
lyrics85.com